בכל בית ניתן למצוא שתי מערכות אינסטלציה. אחת היא זאת המכניסה מים נקיים פנימה והשנייה המוציאה את המים המשומשים ומי האסלות החוצה. הצנרת המובילה את מי האסלות בעלת קוטר רחב יותר, ולרוב, פועלת כשורה וללא תקלות. יחד עם זאת,  היא כניסה למאמר המלא