הוראות הפעלה – כללי

1 .לאחר חיבור המזגן לרשת החשמל, לחץ על לחצן ההפעלה והכיבוי OFF/ON .

 

הערה :כאשר מחברים את המזגן לרשת החשמל, מדף ההטיה נפתח באופן אוטומטי.

2 .לחץ על לחצן MODE) מצב פעולה) כדי לבחור את מצב הפעולה הרצוי:

.Dry Cool, Auto, Fan, Heat

3 .לחצן על לחצן או כדי לכוון את הטמפרטורה הרצויה.

4 .לחץ על לחצן FAN כדי לבחור את המהירות הרצויה למאוורר: אוטומטית, נמוכה, נמוכה בינונית,

בינונית, בינונית גבוהה או גבוהה.

5 .לחץ על לחצן הטיית האוויר כדי לכוון את זווית הטיית זרם האוויר.

 

היכרות עם הפונקציות המיוחדות במזגן

גלאי נוכחות

ניתן לחסוך באנרגיה ובהוצאות החשמל באמצעות חיבור גלאי נוכחות למזגן המיועד לכבות את

המזגן כאשר אין נוכחות פעילה של אנשים בחדר.

גלאי הנוכחות הוא אופציונאלי וכרוך בתוספת תשלום. להזמנת גלאי הנוכחות, צור קשר עם

מחלקת שירות הלקוחות (פרטים בגב החוברת).

פונקצית Timer Multi מחזורי הפעלה מרובים

באמצעות פונקציה זו ניתן להגדיר 2 מחזורי הפעלה ביממה (TIMERS TWO (או 3 מחזורי הפעלה

(THREE TIMERS) ביממה

הנחיות כלליות

1 .לפני הגדרת מחזורי ההפעלה, וודא שהמזגן כבוי ושהשלט נמצא בקשר עין עם המזגן.

2 .וודא שהשעה הנוכחית מופיעה בתצוגת השלט. במקרה שלא, כוון את השעה.

3 .וודא שחיווי הטיימר לא מופיע בתצוגת השלט, במקרה שכן יש לבטלו באמצעות לחיצה אחת

.בהתאם TIMER ON/OFF על

4 .למחיקת המולטי טיימרים, לחץ 8 פעמים על לחצן LIGHT תוך 5 שניות. שישה קולות ביפ

נשמעים המאשרים את מחיקת המולטי טיימרים.

5 .להגדרת המולטי טיימרים יש לבצע את כל השלבים המפורטים להלן (עבור שני טיימרים תוך 2

דקות, עבור שלושה טיימרים תוך 3 דקות).

6 .הקפד להימנע מחפיפה בין הטיימרים בזמנים שקבעת, הקפד על פירקי זמן הארוכים מ 4 דקות.

 הגדרת שני טיימרים תוך 2 דקות

לחץ 4 פעמים על לחצן LIGHT תוך 5 שניות, קול ביפ אחד נשמע לאישור. להגדרת הטיימר

הראשון בצע את השלבים הבאים:

1 .לחץ על לחצן ON TIMER פעם אחת וקבע את שעת ההפעלה. שעת ההפעלה מהבהבת.

2 .לחץ ON TIMER שוב לאישור. שעת ההפעלה נקבעת, קול ביפ אחד נשמע לאישור.

3 .לחץ על לחצן OFF TIMER פעם אחת וקבע את שעת כיבוי. שעת הכיבוי מהבהבת.

4 .לחץ OFF TIMER שוב לאישור. שעת הכיבוי נקבעת, קול ביפ אחד נשמע לאישור.

5 .עם סיום ההגדרה של הטיימר הראשון שני קולות ביפ נשמעים לאישור.

להגדרת הטיימר השני בצע את השלבים הבאים:

1 .לחץ על לחצן ON TIMER פעם אחת, קול ביפ נשמע. לחץ פעם נוספת וקבע את שעת

ההפעלה. שעת ההפעלה מהבהבת.

2 .לחץ ON TIMER שוב לאישור. שעת ההפעלה נקבעת, קול ביפ אחד נשמע לאישור.

3 .לחץ על לחצן OFF TIMER פעם אחת, קול ביפ נשמע. לחץ פעם נוספת וקבע את שעת הכיבוי.

שעת הכיבוי מהבהבת.

4 .לחץ OFF TIMER שוב לאישור. שעת הכיבוי נקבעת, קול ביפ אחד נשמע לאישור.

5 .עם סיום ההגדרה של הטיימר השני ארבעה קולות ביפ נשמעים לאישור.

במקרה שאחד השלבים בוצע באופן לא תקין, שישה קולות ביפ נשמעים. בצע מחדש את כל

השלבים.

הגדרת שלושה טיימרים תוך 3 דקות

לחץ 6 פעמים על לחצן LIGHT תוך 5 שניות, קול ביפ נשמע לאישור. להגדרת הטיימר הראשון

בצע את השלבים הבאים:

1 .לחץ על לחצן ON TIMER פעם אחת וקבע את שעת ההפעלה. שעת ההפעלה מהבהבת.

2 .לחץ ON TIMER שוב לאישור. שעת ההפעלה נקבעת, קול ביפ אחד נשמע לאישור.

3 .לחץ על לחצן OFF TIMER פעם אחת וקבע את שעת כיבוי. שעת הכיבוי מהבהבת.

4 .לחץ OFF TIMER שוב לאישור. שעת הכיבוי נקבעת, קול ביפ אחד נשמע לאישור.

5 .עם סיום ההגדרה של הטיימר הראשון שני קולות ביפ נשמעים לאישור.

להגדרת הטיימר השני בצע את השלבים הבאים:

1 .לחץ על לחצן ON TIMER פעם אחת, קול ביפ נשמע. לחץ פעם נוספת וקבע את שעת

ההפעלה. שעת ההפעלה מהבהבת.

2 .לחץ ON TIMER שוב לאישור. שעת ההפעלה נקבעת, קול ביפ אחד נשמע לאישור.

3 .לחץ על לחצן OFF TIMER פעם אחת, קול ביפ נשמע. לחץ פעם נוספת וקבע את שעת הכיבוי.

שעת הכיבוי מהבהבת.

4 .לחץ OFF TIMER שוב לאישור. שעת הכיבוי נקבעת, קול ביפ אחד נשמע לאישור.

5 .עם סיום ההגדרה של הטיימר השני שני קולות ביפ נשמעים לאישור.

להגדרת הטיימר השלישי בצע את השלבים הבאים:

1 .לחץ על לחצן ON TIMER פעם אחת, קול ביפ נשמע. לחץ פעם נוספת וקבע את שעת

ההפעלה. שעת ההפעלה מהבהבת.

2 .לחץ ON TIMER שוב לאישור. שעת ההפעלה נקבעת, קול ביפ אחד נשמע לאישור.

3 .לחץ על לחצן OFF TIMER פעם אחת, קול ביפ נשמע. לחץ פעם נוספת וקבע את שעת הכיבוי.

שעת הכיבוי מהבהבת.

4 .לחץ OFF TIMER שוב לאישור. שעת הכיבוי נקבעת, קול ביפ אחד נשמע לאישור.

5 .עם סיום ההגדרה של הטיימר השלישי ארבעה קולות ביפ נשמעים לאישור.

במקרה שאחד השלבים בוצע באופן לא תקין, שישה קולות ביפ נשמעים. בצע מחדש את כל

השלבים.

ניקוי וטיפול

**תמיד מומלץ להעזר בטכנאי מזגנים מוסמך ובעל תעודת מקצועיתטכנאי מזגנים ברחובות יספק לכם את כל המידע הנדרש ובמידה ותזדקקו לשירותיו ישמח לעמוד לרשותכם.

אסור לנקות את היחידה הפנימית או היחידה החיצונית על ידי התזת מים – הדבר כרוך בסכנת

התחשמלות.

נוזלים נדיפים (טינר או בנזין) גורמים נזק למזגן. נגב את המזגן בעזרת מטלית רכה ויבשה, או

הספג אותה במעט מים או חומר ניקוי.

ניקוי הפנל הקדמי

הקפד לפרק את הפנל מהמזגן לפני השימוש!

1 .פירוק הפנל הקדמי

אחוז את הפנל בשני צדדיו, הרם אותו בכיוון החצים והסר אותו

מתוך המזגן.

 

2 .שטיפת הפנל

נקה את הפנל בעזרת מברשת רכה, מים וחומר ניקוי עדין ולאחר

מכן יבש אותו (הערה: לעולם אל תנקה את הפנל בעזרת מים

בטמפרטורה העולה על C°45 , הדבר עלול לעוות את הפלסטיק

או לשנות את צבעו).

 

3 .התקנת הפנל הקדמי

הכנס את שתי הלשוניות של הפנל הקדמי לתוך החריצים בכיוון

החצים ולחץ את הפנל בכיוון המזגן.

ניקוי מסנני האוויר

תדירות ניקוי מומלצת: פעם בשלושה חודשים. אם המזגן פועל בסביבה מאובקת, יש לנקות את

מסנני האבק בתדירות גבוהה יותר.

לאחר פירוק המסננים מהמזגן, אין לגעת בצלעות האלומיניום החדות מחשש לפציעה.

1 .הוצאת מסנן האוויר מהמזגן

אחוז את מכסה המסננים בשקעים הייעודיים שבשני הצדדים

ומשוך את מכסה המסננים כשאתה משתמש בשקעים.

משוך את מסנני האוויר כלפי מטה והסר אותם מהמזגן.

2 .ניקוי המסננים

נקה את האבק שהצטבר במסננים בעזרת שואב אבק, או

באמצעות שטיפה במים פושרים.

אם המסננים מלוכלכים מאוד או מוכתמים בשמן, ניתן להוסיף

למים מעט חומר ניקוי. יבש את המסננים במקום מוצל.

הערה: אין לנקות את הפנל בעזרת מים בטמפרטורה העולה על

C°45 .הדבר עלול לעוות את הפלסטיק או לשנות את צבעו. אסור

לייבש את המסננים סמוך לאש מחשש לשריפה או עיוות

הפלסטיק.

3 .הרכבת מסנני האוויר

החזר את המסננים למקומם בכיוון החץ ולאחר מכן סגור את

הפנל הקדמי והדק אותו.

 

בדיקה לפני הפעלה

1 .וודא שפתחי הכניסה ויציאת האוויר במזגן אינם חסומים.

2 .וודא שכבל ההארקה מחובר באופן תקין.

3 .וודא שסוללות השלט-רחוק תקינים.

4 .וודא שמסגרת ההתקנה (סטנד) של היחידה החיצונית תקינה. במקרה שהתגלה נזק, צור קשר

עם השירות.