ביובית ברמת השרון מספקת שירותים רבים לעסקים, למוסדות, לפרטיים, למפעלים ועוד. קיימים ביניהם שירותים דחופים לאיתור סתימות ושחרורן ואחרים שנועדו לשאיבת מי הצפות ממקלטים, מחניונים מקורים, ממרתפים ועוד. שירותים מוזמנים אחרים הם צילום קווי ביוב, תיקונים שונים, שיקום והקמת מערכות כניסה למאמר המלא